Regulamin

Definicje

 • Użytkownik - każdy internauta korzystający za pośrednictwem internetu z katalogu stron "spisstron.pl".
 • Właściciel – Osoba prywatna Krzysztof Stankowski spisstron@spisstron.pl
 • Spis stron - serwis internetowy działający w danej domenie ujęte jako całość należące do Właściciela
 • Wpis - zbiór danych opisujących stronę WWW, dostarczonych przez Użytkownika w celu przetwarzania i opublikowania ich w danym Katalogu stron.

Odpowiedzialność Właściciela

 • Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia czy też niemożność uzyskania dostępu do Katalogów, w szczególności wynikające z przyczyn niezależnych, np. awarii technicznych itp.
 • Z braku możliwości dokładnej weryfikacji wpisów, Właściciel nie gwarantuje aktualności ani prawdziwości zawartych w nich informacji.

Prywatność Użytkownika

 • Dane techniczne Użytkownika, takie jak adres IP, adres email itp. są gromadzone wyłącznie w celu opracowania statystyk, analiz itd.
 • Dokonujący zgłoszenia udziału w Katalogu wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Właściciela swoich danych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych
 • Użytkownik akceptuje generowanie i wyświetlanie reklam na szczegółach jego wpisu.

Obowiązek przestrzegania Prawa

 • Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Katalogu w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich i innych), dobrych obyczajów ani przepisów Prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Katalogu.
 • Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie dane zgromadzone w katalogach oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami świadczonymi w Katalogu należą do Właściciela i potwierdza, że będzie wykorzystywał udostępnione informacje zgodnie z Prawem.
 • Wszystkie dane, które Użytkownik przekazuje do katalogów dodając wpis oświadcza, że posiada legalnie i ma prawo nimi dysponować w taki sposób.
 • Użytkownik oświadcza, że zawartość Witryny WWW dodawanej do danego Katalogu nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dodanie Wpisu

 • Użytkownik dodając wpis stara się zapewnić aby opis był unikalny.
 • Tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych. W opisie nie można dodawać linków.
 • Użytkownik dodając Wpis do danego Katalogu oświadcza, że zna dokładnie treść niniejszego regulaminu i zgadza się z nim całkowicie.
 • Użytkownik bierze na Siebie całą odpowiedzialność za Wpis i wszystkie konsekwencje jego ewentualnej publikacji.
 • Dodając Wpis, Użytkownik potwierdza, że jest zainteresowany jego opublikowaniem.
 • Decyzja w kwestii opublikowania Wpisu należy wyłącznie do Właściciela.
 • W przypadku odrzucenia wpisu poniesiona opłata nie jest zwracana, gdyż jest pobierana za rozpatrzenie wpisu a nie za jego dodanie.
 • Właściciel ma prawo do wprowadzania dowolnych zmian we Wpisach oraz do usuwania Wpisów w całości lub też w części.
 • Użytkownik dodając wpis do katalogu oświadcza, że nie będzie w żaden sposób utrudniał swobodnego dysponowania Wpisami.
 • Wpisy do Katalogów są moderowane i przyjmowane na bieżąco.

Uprawnienia Właściciela

 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Katalogu wybranym adresom IP, adresom email lub ograniczania dostępu w dowolny inny sposób w uzasadnionych przypadkach.
 • Witryna WWW w Katalogu powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,

Obowiązywanie regulaminu

 • Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika, jednak Właściciel ma prawo do tworzenia wyjątków dla wybranych osób, organizacji, firm i instytucji.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w dowolnym czasie i w dowolny sposób.
 • Niniejszy regulamin obowiązuje aż do chwili publikacji nowszej wersji.

 

Właściciel serwisu: spis@spisstron.pl

 

Data publikacji: 04.05.2015 r.